Dziś Grupa Diamonds tańczy w ekskluzywnym Hotelu Słoneczny Zdrój w Busko Zdroju

Za moment pakujemy taneczne stroje i obieramy kierunek na Busko Zdrój! Dziś zapewniamy artystyczną oprawę podczas eleganckiej imprezy branżowej organizowanej przez Hotel Słoneczny Zdrój Medical Spa & Wellness**** Po szczegółowych ustaleniach z kierownikiem gastronomii i managerem wspomnianego hotelu zaproponowałyśmy program składający się z dwóch bloków taneczno-animacyjnych różniących się stylem i tematyką.

W pierwszym bloku zaprezentowałyśmy pokaz Salsy i Samby, a następnie przeprowadziłyśmy trwająca około 30min lekcję salsy. W kolejnej części artystycznej, Diamonds dało show w stylu mouline rouge, po czym zwinnie przesmykując się z tematyki eleganckiej Francji, trafiłyśmy na Dziki Zachód, gdzie przeprowadziłyśmy lekcję tańca county. Zarówno pierwsza jak i druga część, zostały pozytywnie przyjęte. Uczestnicy imprezy chętnie wzięli udział w naszych lekcjach i animacjach, mimo, że większy odsetek gości stanowili panowie. A jak wiadomo - Panów do tańca wyciągnąć trudniej. Ale my już mamy swoje sposoby na opornych ;) W końcu taniec zbliża ludzi i przełamuje wszelkie lody nieśmiałości i niepewności. Byłyśmy tego świadkiem już nie raz... ;)